O SPOLOČNOSTI

Slovenská spoločnosť MABE TRADE s.r.o. so sídlom v Lučenci vznikla v roku 2004. Počas svojej 10 ročnej existencie sa  zaoberá hlavne  distribúciou mäsových a mliečnych výrobkov. Od svojho vzniku zaujala popredné miesto na slovenskom  aj na zahraničnom trhu. Momentálne má spoločnosť významné pôsobenie z hľadiska zahraničia hlavne  v Maďarsku.

 

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť spokojnosť s poskytovanými službami a vytváranie trvalého vzťahu s obchodnými partnermi a úspešne vstúpiť  na ďalšie zahraničné trhy. V súčasnej dobe svoju pôsobnosť rozširuje spoločnosť do krajín:  Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko.

 

Plnenie vytýčených cieľov  je v dôraze kladenom na efektívne využívanie marketingových nástrojov a komunikáciu vo vzťahu k obchodným partnerom a flexibilnom prístupe k požiadavkám trhu. Spoločnosť neustále zvyšuje svoju kvalitu služieb tak, aby bola stále ťažkým partnerom pre konkurenciu a zároveň kvalitou aj kvantitou naplnila požiadavky obchodných partnerov, získala nových obchodných partnerov a dostala sa do vysoko ceneného povedomia konečných spotrebiteľov

 

Mabe Trade

Kvalita systému  spoločnosti  MABE TRADE s.r.o.  je  overená aj certifikátmi, ktoré vníma ako záväzok pre ďalšie zdokonaľovanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb. Filozofia spoločnosti ja založená na rešpektovaní základných etických princípov smerom k externému a  internému prostrediu, na konštruktívnom dialógu a korektných vzťahoch s obchodnými partnermi.

Máme k dispozícii 1 000 paletových miest.

Navrch