PRE MÉDIÁ

Certifikát "A"

27. 10. 2014

Naša spoločnosť patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. 
Spoločnosť splnila najprísnejšie kritéria spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do exkluzívnej skupiny 3,7 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu A ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.

Weblogo

Navrch